ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Integrating Climate Risk Into Your Investment Decision Making Process”
วันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการลงทุน จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Integrating Climate Risk Into Your Investment Decision Making Process” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Jimmy Nguyen Associate Director, Credit & Risk Product จาก S&P Global Market Intelligence Inc. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของภาคธุรกิจประกันชีวิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากวิกฤตภูมิอากาศ (Climate Risk) และ Climate Credit Analytics ที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญ เพราะในโลกการลงทุนปัจจุบันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ ESG กำลังเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้าง สถาบันและนักลงทุนทั่วไปเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น สำหรับธุรกิจประกันชีวิตได้มีการศึกษารูปแบบลงทุน การประเมินความเสี่ยง และกรอบนโยบายการลงทุน ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและระดับโลก รวมไปถึงเป็นการเตรียมความพร้อมหากหน่วยงานกำกับขยายกรอบการลงทุน ภาคธุรกิจจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานคณะอนุกรรมการลงทุน เป็นประธานประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top