ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “ภาวะลองโควิด (Long COVID) และผลกระทบของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19”
วันที่ : 5 เมษายน พ.ศ. 2565

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “ภาวะลองโควิด (Long COVID) และผลกระทบของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้พิจารณารับประกันภัยและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถึงแม้ผู้ที่ติดเชื้อจะรักษาตัวจนหายดีแล้วก็ยังมีโอกาสป่วยเป็น Long COVID ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เอาประกันภัยและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว โดยการสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงแรกเป็นการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “ภาวะลองโควิด (Long COVID) และผลกระทบของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยแพทย์หญิงวรีรัตน์ ยมจินดา ที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงที่สองเป็นการเสวนาวิชาการ เรื่อง “โควิด-19 กับการพิจารณารับประกันภัย” โดยวิทยากรที่ร่วมเสวนา ประกอบด้วย แพทย์หญิงวรีรัตน์ ยมจินดา ที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุวรรณี อภิชัยกิจดำรง รองประธานอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสุภาพร คุณานนท์วัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย คุณโสมอุษา ชิดชนกนารถ รองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของภาคธุรกิจประกันชีวิต โดยหม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการประจำคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top