ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Digital Asset for Insurance”
วันที่ : 5 เมษายน พ.ศ. 2565

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการลงทุน จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Digital Asset for Insurance” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Bitkup Infinity จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของภาคธุรกิจประกันชีวิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) รวมทั้งเป็นการเปิดมุมมองด้านการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใหม่ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน จากกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทั่วโลกให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลา และมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรม จึงทำให้นักลงทุนไทยที่ต้องการได้ผลตอบแทนสูงในสภาวการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวนหันมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีหลากหลายประเภท เช่น Cryptocurrency / Digital Token / Utility Token และ NFT เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อทำความเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภท คณะอนุกรรมการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีนายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานคณะอนุกรรมการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาดังกล่าว ผ่านระบบ Microsoft Team เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top