เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ

1  Position Detail 
 

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานและความร่วมมือ  จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบประสานงานจัดการประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทสมาชิก
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การประกันภัย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มี Growth Mindset มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
 4. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ด้านธุรกิจประกันชีวิต หรือในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีการสมัครงาน

 1. หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
 2. สามารถสอบถามรายละเอียด หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทร 0 2679 8080 ต่อ 511
 

เจ้าหน้าที่นิติกร

1  Position Detail 
 
ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่นิติกร  จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
    1.  รับผิดชอบประสานงานจัดการประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    2.  เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    3.  ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทสมาชิก
    4.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
    1.  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
    2.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    3.  มี Growth Mindset มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
    4.  มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
    5.  มีความรู้ด้านธุรกิจประกันชีวิต หรือในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    6.  มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีการสมัครงาน
   1.  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
   2.  สามารถสอบถามรายละเอียด หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทร 0 2679 8080 ต่อ 511


 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จำนวน 2 อัตรา

2  Position Detail 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบประสานงานด้านการลงทุน  กำกับธุรกิจ  การบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำสรุปการประชุมและงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต
2. จัดทำร่างแผนธุรกิจสมาคมประกันชีวิตไทย และประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อรวบรวมแผนงานของแต่ละฝ่ายในการจัดทำแผนธุรกิจ
3. ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติด้านการลงทุนที่เป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจประกันชีวิต อาทิเช่นข้อมูลฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต  
ข้อมูลการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต
4. ประสานงานกับบริษัทสมาชิก  หน่วยงานกำกับ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญประชุมหารือ สัมมนา และประชาสัมพันธ์  เป็นต้น
5. ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจประกันชีวิต
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ การประกันภัย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.  มีGrowth Mindset มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
4.  มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
5.  มีความรู้ด้านธุรกิจประกันชีวิต หรือในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.  มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีการสมัครงาน
   1.  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
   2.  สามารถสอบถามรายละเอียด หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทร 0 2679 8080 ต่อ 511

 
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top