ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

1  Position Detail 
  ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ  จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต
2. ประสานงานหน่วยงานในประเทศ(บริษัทสมาชิก หน่วยงานกำกับ) และหน่วยงานต่างประเทศ
3. จัดทำข้อมูล รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต รายงานภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต (country report)
4. ดูแลรับผิดชอบคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย ในการนำเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เช่น อัตรามรณะ อัตราดอกเบี้ย สถิติธุรกิจ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติ การประกันภัย เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.  มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิต คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
4.  มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษใช้งานได้จริง
5.  มี Growth Mindset ทักษะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
6.  สามารถนำเสนอข้อมูล ทิศทาง แนวทางแก้ไขต่อคณะผู้บริหารได้
7.  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว

วิธีการสมัครงาน
1.  สมัครผ่านเวปไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org)
2.  สมัครได้ด้วยตนเองที่สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทร 0 2679 8080 ต่อ 511
 
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top