ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดมพลคนประกันปันโลหิต สุขใจผู้ให้ อุ่นใจผู้รับ
วันที่ : 19 กันยายน พ.ศ. 2566

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2566) เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมประกันชีวิต ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน และกองทุนประกันชีวิต ผนึกกำลังจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 โดยนำบุคลากรของอุตสาหกรรมประกันชีวิตร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2566โดยปีนี้เปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มีจำนวนผู้ร่วมบริจาคถึง 7,867 คน คิดเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค 3,144,400 ซีซี

ทั้งนี้ จากข้อมูลปี 2565 พบว่า โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยประสบภาวะขาดแคลนโลหิต เนื่องจากการบริจาคโลหิตลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ คลังจ่ายโลหิตช่วยชีวิตได้เพียง 3,240 ยูนิต จากความต้องการ 9,000 ยูนิต ในแต่ละวัน ซึ่งทำให้บางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากยอดผู้บริจาคโลหิตไม่มีความสม่ำเสมอ ดังนั้น กิจกรรมสาธารณะกุศลอย่างการบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติจึงถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันชีวิตที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 จึงทำให้มีปริมาณโลหิตที่ถูกบริจาคผ่านกิจกรรมดังกล่าวไปแล้วถึง 26,367,250 ซีซี จากจำนวนผู้บริจาค 66,420 คน

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งขอขอบคุณพันธมิตรของภาคธุรกิจประกันชีวิตที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน ความสำเร็จการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมประกันชีวิตเข้าถึงประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมต่อไป

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top