ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทย ครองความเป็นเลิศรอบด้าน คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมต่อเนื่อง สมัยที่ 7
วันที่ : 6 กันยายน พ.ศ. 2566

สมาคมประกันชีวิตไทย โดย นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคม รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2566 จาก นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ภายในงานพิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2566 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมการค้าไทย ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการ Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการให้บริการและด้านการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ ปี 2558 , 2560 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 และปีนี้ 2566 นี้เป็นสมัยที่ 7 ณ ห้อง Ballroom 1 – 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top