ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 8)
วันที่ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 8) (Thailand Insurance Symposium 2022) ภายใต้แนวคิด“Thai Insurance Industry at Crossroads: Digitalization, Cyber Risk and Sustainable Growth” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่ ผลงานวิชาการให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไป ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top