ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกสมาคมประกันชีวิตไทยร่วมเป็นวิทยากรงานอบรมสัมมนา Healthcare Technology Summit 2022
วันที่ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยนพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และนายรชตะ อุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา หัวข้อ “Future of Health Insurance with Digital Health” หนึ่งในหัวข้อการเสวนา ภายใต้งานอบรมสัมมนา Healthcare Technology Summit 2022 (ครั้งที่9) โดยมีนางสาวกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เพื่อเป็นเวทีสำคัญในถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องบทบาทและความสำคัญของผู้รับผิดชอบจ่าย (Payer) ในระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกแห่งการรักษาสุขภาพจะเปลี่ยนผ่านจากโลกกายภาพไปสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้นเรื่องมาตรฐาน มาตรการ รวมทั้งรายละเอียดในการรับผิดชอบจ่ายและการรับประกันสุขภาพ การรับประกันชีวิต ในอนาคตจะมีรูปแบบอย่างไรที่จะสามารถตอบโจทย์ให้ได้ทั้งผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และโรงพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top