ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ : 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โดยมีนายอนุภาพ จังหาร พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญงาน พร้อมด้วย นายปธาน อินทวงษ์ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ ร่วมเป็นวิทยากร ภายในงานมีการบรรยายทฤษฎีการป้องกันอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ การเรียนรู้ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ รวมถึงการฝึกสถานการณ์จำลองอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี หากเกิดอัคคีภัยขึ้นจริง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารสมาคมประกันชีวิตไทย ทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ อันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับกรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม ชั้น 7 และลานจอดรถ สมาคมประกันชีวิตไทย  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top