ข่าวประชาสัมพันธ์
เที่ยวสงกรานต์อย่างไรให้อุ่นใจ
วันที่ : 11 เมษายน พ.ศ. 2565

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เผยว่า เทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึงนี้ คนส่วนใหญ่ต่างกำลังวางแผนการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวของทุก ๆ ปีมักมีการจราจรที่คับคั่ง ทำให้สามารถเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย

ในโอกาสนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยขอเชิญชวนประชาชนเตรียมพร้อมวางแผนบริหารความเสี่ยงด้วยประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุ เพื่อให้การท่องเที่ยวในวันหยุดยาวนี้เป็นไปอย่างมีความสุขไร้ซึ่งความกังวลใจ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรือเจ็บมาก ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างดี ซึ่งในปัจจุบันเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุมีราคาถูก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส่งมอบความสุขและสร้างความอบอุ่นใจในการเดินทางให้กับประชาชน ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีราคาถูก “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)”
เบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท แต่ให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100
,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน โดยจะรับประกันภัยให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ กรมธรรม์ดังกล่าวเริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีบริษัทประกันชีวิตที่ร่วมจำหน่ายกรมธรรม์ดังกล่าว 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอเอ จำกัด

สำหรับผู้ที่ได้ซื้อประกันชีวิตเอาไว้แล้ว โปรดตรวจสอบกรมธรรม์ของท่านว่าถึงกำหนดชำระเบี้ยในงวดต่อไปแล้วหรือไม่ เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยที่กำลังจะถึงนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไปครับ

  • เกี่ยวกับสมาคม
    • ประวัติสมาคม
    • แผนภูมิการบริหาร
    • คณะกรรมการบริหาร
    • คณะกรรมการสมาคม
    • คณะอนุกรรมการสมาคม
    • บริษัทสมาชิก
    • กิจกรรมเพื่อสังคม
    • บทบาทหน้าที่
    • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    • เป้าหมายและจุดประสงค์
    • นโยบายบริหาร
    • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
    • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
    • สมัครลงทะเบียน
    • เอกสารดาวน์โหลด
    • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
    • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
    • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
  • บริการข้อมูลธุรกิจ
    • E-Book / วารสาร
    • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
    • ข่าวประชาสัมพันธ์
    • กฏหมายและประกาศ
    • บทความและสาระความรู้
    • รายงานประจำปี
    • ระเบียบและทุนรางวัล
    • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
    • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
    • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
    • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
    • ตรวจผลสอบ
    • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
    • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
  • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top