ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา (ออนไลน์) เรื่อง “ประกันโควิด ทิศทางที่น่าจะเป็นสำหรับประเทศไทย”
วันที่ : 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

นายจรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชค ศรีเจริญ ประธานกรรมการกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และผศ. ดร. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “ประกันโควิด ทิศทางที่น่าจะเป็นสำหรับประเทศไทย” เนื่องในงานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 27) ประจำปี 2565 จัดโดยกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในเชิงลึก เชิงวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัยเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคระบาด ให้แก่ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พนักงานของรัฐ ทนายความ อาจารย์ นักวิชาการอิสระ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และประชาชนที่สนใจ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย องค์ปาฐกแสดงปาฐกถานำ ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top