ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา InsureXperience & Career Path Talk โครงการ : การเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย O I C : Be Smart First Jobber ปีที่ 2
วันที่ : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

คุณจรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา หัวข้อ InsureXperience & Career Path Talk “ประสบการณ์เส้นทางสายอาชีพประกันภัย” ภายใต้โครงการ : การเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย O I C : Be Smart First Jobber ปีที่ 2 ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) พร้อมด้วย คุณกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงาน คปภ. และคุณนิศามล แก้ววงศ์ ผู้แทนสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน โดยมี อาจารย์พองาม เหลี่ยมศิริวัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัย พร้อมทั้งร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพด้านการประกันภัย ให้กับกลุ่มนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงาน (First Jobber) ได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนของระบบการประกันภัยที่สามารถใช้บริหารจัดการความเสี่ยงได้จริง อีกทั้งยังสื่อสารให้เห็นว่า ธุรกิจประกันภัยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจแห่งโอกาส เป็นตลาดแรงงานที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มผู้เริ่มต้นทำงาน (First Jobber)CBS Lounge ชั้น 1 อาคารไชยยศสมบัติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top