ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “ESG Investment for Insurer”
วันที่ : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการลงทุนร่วมกับ Ernst & Young Advisory Pte. Ltd. จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “ESG Investment for Insurer” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Wolfram Hedrich Partner, Financial Services Consulting ASEAN Lead และ Han Wee TAN  Partner, Wealth & Asset Management Consulting เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของภาคธุรกิจประกันชีวิต เพื่อแบ่งปันมุมมองการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการลงทุนสำหรับธุรกิจประกันชีวิต โดยเฉพาะการนำแนวคิด ESG มาสร้างมูลค่าสำหรับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานคณะอนุกรรมการลงทุน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top