ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทย ครองความเป็นเลิศรอบด้าน คว้ารางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565 และ รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม สมัยที่ 6
วันที่ : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สมาคมประกันชีวิตไทย ได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565 และ รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายในงาน Together is Power 2022 ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำหรับรางวัล “นายกสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565” นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลของนายสาระ ล่ำซำ กับบทบาทผู้นำองค์กรกลางของธุรกิจประกันชีวิต ในการประสานและทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจ ตลอดจนภาคประชาชน และจากการบริหารงานดังกล่าวส่งผลให้สมาคมประกันชีวิตไทยได้รับรางวัล“สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2565”  ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการ Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการให้บริการและด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยได้รับรางวัลสูงสุดนี้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ ปี 2558 , 2560 , 2562 , 2563 2564 และปี 2565 นี้เป็นสมัยที่ 6 ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top