ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันชีวิตไทยเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ประจำปีบริหาร 2565 – 2567
วันที่ : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาเลือกตั้งนายกสมาคมประกันชีวิตไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ประจำปีบริหาร 2565 – 2567 (1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2567) ซึ่งในที่ประชุมได้มีการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เลือก นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ต่ออีกหนึ่งวาระ (2 ปี)

สำหรับรายนามกรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีบริหาร 2565 - 2567 มีดังต่อไปนี้

1.       นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

2.       นายโชน โสภณพนิช อุปนายกฝ่ายวิชาการ

3.       นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ อุปนายกฝ่ายบริหาร

4.       นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ อุปนายกฝ่ายการตลาด

5.       นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เลขาธิการสมาคม

6.       นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ เหรัญญิกสมาคม

7.       นายนิคฮิล อาชวานิ แอดวานี กรรมการบริหาร

8.       นายเดวิด จอห์น โครูนิช กรรมการบริหาร

9.       นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ กรรมการบริหาร

10.   นางแซลลี่ จอย โอฮาร่า กรรมการบริหาร

11.   นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการบริหาร

12.   นายโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์ กรรมการบริหาร

13.   นายโตโยทาเกะ คูวาตะ กรรมการบริหาร

 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top