ข่าวประชาสัมพันธ์
24 มี.ค. 2566
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมการสัมมนา PDPA Going Forward ...
16 มี.ค. 2566
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 6 ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันชีวิต “ชุมชนภูไท” จังหวัดนครพนม ...
8 มี.ค. 2566
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ 3 คณะอนุกรรมการฯ ...
8 มี.ค. 2566
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ “ทิศทางการประกันภัยสำหรับผู้สูงอายุ” ...
25 ก.พ. 2566
สมาคมประกันชีวิตไทยเผยภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทย ปี 65 และ แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตไทย ปี 66 ...
14 ก.พ. 2566
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารระดับสูง (CEO LIFE INSURANCE FORUM 2023) ...
14 ก.พ. 2566
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมสรรพากร ...
14 ก.พ. 2566
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสวัสดีปีใหม่นายกสภาวิชาชีพบัญชี ...
13 ก.พ. 2566
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 6 ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันชีวิต “ชุมชนบ้านสันติชล” อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ...
previous << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> next
 • เกี่ยวกับสมาคม
  • ประวัติสมาคม
  • แผนภูมิการบริหาร
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสมาคม
  • คณะอนุกรรมการสมาคม
  • บริษัทสมาชิก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • บทบาทหน้าที่
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป้าหมายและจุดประสงค์
  • นโยบายบริหาร
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อบรมใบอนุญาตฯ/ขอรับนายหน้าประกันชีวิต/จองคิวสอบ
  • หลักสูตรอบรมใบอนุญาต
  • สมัครลงทะเบียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • แนะนำวิธีการสอบออนไลน์
  • กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  • จองคิวสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • บริการข้อมูลธุรกิจ
  • E-Book / วารสาร
  • ข่าวธุรกิจประกันชีวิต
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กฏหมายและประกาศ
  • บทความและสาระความรู้
  • รายงานประจำปี
  • ระเบียบและทุนรางวัล
  • รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
  • วันประกันชีวิตแห่งชาติ
  • รายงานธุรกิจประกันชีวิต (แนะนำให้ใช้ Google Chrome สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารอ่านเสริมสอบ ศศ.เพชรยอดมงกุฎ
  • เกมออนไลน์สื่อการเรียนรู้ ด้านประกันชีวิต
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/อบรม
  • ตรวจผลสอบ
  • ตรวจชื่อผู้มีสิทธิสอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ผู้ผ่านการอบรมฯ
 • ติดต่อสมาคม
ติดต่อสมาคม
สมาคมประกันชีวิตไทย
เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2679-8080
แฟกซ์ : 0-2679-7099
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
VISITOR :
Top