การประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย
ครั้งที่ 15

TIMAC-15

ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560

ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune ถนนรัชดาภิเษก
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1. โครงการ_วัตถุประสงค์_TIMAC.doc