สถิติรายเดือน > รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ - ก.ย. 2561
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ ก.ย. 2561

- งวดเดือนกันยายน 2561

แก้ไขตาราง D ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

GT แจ้งแก้ไข tplPC1T2B ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
1. Tlaa Table (A-D) FORM_September 2018_Web.xlsx
2. New_Business_Monthly_Report_on_september_2018.zip
3. New_Business_Monthly_Report_on_september_2018.doc
กลับ16 ม.ค. 2562