สถิติรายเดือน > รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ - พ.ค. 2561
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ พ.ค. 2561
 

- งวดเดือนพฤษภาคม 2561
  (อัตเดตเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

FWD แจ้งแก้ไข tplPC1T2B ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

SAHA แจ้งแก้ไข tplPC1T2A และ tplPC1T2B ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
 
1. New_Business_Monthly_Report_on_May_2018.zip
2. New_Business_Monthly_Report_on_May_2018.doc
3. Tlaa Table (A-D) FORM_MAY 2018 Web.xlsx
กลับ09 พ.ย. 2561