สถิติรายเดือน > รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ - ก.ค. 2560
รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ ก.ค. 2560

- งวดเดือนกรกฎาคม 2560

OLIC แก้ไขข้อมูล tplPC1T2B แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 22 กันยายน 2560

AIA แก้ไข tplPC1T2B แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

SAHA แก้ไข tplPC1T2B แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

TLI แก้ไข tplPC1T2B แจ้งแก้ไข ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 
1. New_Business_Monthly_Report_on_july_2017.doc
2. New_Business_Monthly_Report_on_july_2017.zip
3. Tlaa Table (A-D) FORM _on_July_2017_web.xlsx
กลับ06 มี.ค. 2561