วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 10
 นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ สนุกสนานกับศิลปิน มินิคอนเสิร์ต โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ Nice to Meet You เฟ ฟางแก้ว C-Quint สิงโต the Star บอยและแจน the trainer และบุญโทน คนหนุ่ม พร้อมร่วมกิจกรรม สาธารณกุศล ด้วยการทำบุญเพียง 10 บาท เพื่อรับบริการตรวจสุขภาพ และซื้อยาสามัญประจำบ้านมอบให้กับผู้ประสบภัย งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 -18.00 น. นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ที่สภากาชาดไทย 

          นายสาระเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (คปภ)ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมตัวแทนประกันชีวิต ได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปีเป็น วันประกันชีวิตแห่งชาติ และกำหนดคำขวัญวันประกันชีวิตแห่งชาติไว้ว่า “ให้ความรัก...ให้ประกันชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญ และสนใจทำประกันชีวิตมากขึ้น รวมทั้งรวมพลังสามัคคีของบุคคลากรในธุรกิจประกันชีวิต สำหรับปีนี้ นับเป็นการจัดงาน วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในพิธีเปิดงาน เวลา 11.00น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกรณ์ จาติกวนิช) เป็นประธาน ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการและออกบูธของบริษัทประกันชีวิตต่างๆ รวมทั้งบูธของ 3 องค์กรที่เป็นผู้จัดงาน และมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินมากมาย เช่น โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ Nice to Meet You เฟ ฟางแก้ว C- Quint สิงโต the Star บอยและแจน the trainer และบุญโทน คนหนุ่ม เป็นต้น ทั้ง 2 วันประชาชนที่เข้าชมงานจะได้รับของที่ระลึกต่างๆ นอกจากนี้บริษัทสมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย จะร่วมสร้างสีสรรพร้อมนำเกมส์สนุกสนานมาร่วมจัดกิจกรรมพร้อมแจกของรางวัลต่างๆ 
          นายสาระ ล่ำซำ กล่าวเพิ่มเติมว่าในงานที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คนั้น นอกจากกิจกรรมบันเทิงแล้ว ยังมีจัดกิจกรรมการกุศลด้วย โดยเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ซึ่งจะแบ่งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนส่งเสริมสุขภาพของผู้มาเยี่ยมชมงาน และส่วนส่งเสริมสุขภาพของผู้อื่นที่ประสบภัยพิบัติ 
          ในส่วนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้มาเยี่ยมชมงาน ผู้มาเยี่ยมชมงานท่านใดบริจาคเงินเพียง 10 บาท จะได้รับการตรวจสุขภาพ อาทิ การวัดความดันโลหิต ดัชนีมวลรวมของร่างกาย ความแข็งแรงของปอด ปริมาณไขมันในร่างกาย น้ำตาลในเลือด ความหนาแน่นของกระดูก ตรวจวัดสายตา และทันตกรรม จากโรงพยาบาลเปาโลและโรงพญาบาลศรีสยามเป็นการตอบแทน ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยจะบริจาคเงินสมทบอีก 90 บาท รวมเป็น100 บาท/คน แล้วจะนำเงินที่ได้รับบริจาคจากทั้งสิ้น โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้กับมูลนิธการกุศลต่างๆ ต่อไป 
          สำหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้อื่น จะแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ประเภท คือ 
1. การเชิญชวนให้คนไทยร่วมซื้อยาสามัญประจำบ้านขององค์การเภสัชกรรม ชุดละ 90 บาท เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่างๆทั่วประเทศ โดยผู้ที่ร่วมบริจาคจะได้รับสติกเกอร์เพื่อเขียนข้อความให้กำลังใจผู้ประสบภัยและชื่อ-ที่อยู่ของผู้บริจาค ติดไว้ที่หน้ากล่องยา ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยจะบริจาคเงินสมทบด้วย และจะนำเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งยาสามัญประจำบ้านดังกล่าว มอบให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านทางมูลนิธิการกุศลต่างๆ 
2. การร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย สมาคมแยกไปจัดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ที่สภากาชาด ถนนอังรีดูนังค์ ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันประกันชีวิตแห่งชาติจริง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย สมาคมจะชักชวนบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต คาดว่าจะมีผู้บริจาคโลหิตนับพันคน ผู้ที่บริจาคโลหิต 800 คนแรก จะได้รับร่ม “ให้ความรัก...ให้ประกันชีวิต”เป็นที่ระลึกวันประกันชีวิตแห่งชาติด้วย 

          นอกจากการจัดงานในส่วนกลางที่กรุงเทพแล้ว เพิ่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันชีวิตอย่างแพร่หลาย คณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติจึงได้รณรงค์ให้ทำกิจกรรมในส่วนภูมิภาคในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 โดยในส่วนภูมิภาคจะจัดให้มีบริจาคโลหิตและนิทรรศการและ และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ รวม 20 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ พะเยา เลย มหาสารคาม อุบลราชธานี กำแพงเพชร ขอนแก่น นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง ภูเก็ต และสงขลา ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนภูมิภาคติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมตัวแทนประกันชีวิตของจังหวัดนั้นๆ ในส่วนกลางขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายตัวแทนสัมพันธ์ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02 287 4596-8 ต่อ 117 และ123