มีนาคม
  23 มี.ค. 2561 บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
กุมภาพันธ์
  28 ก.พ. 2561 บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  26 ก.พ. 2561 บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  24 ก.พ. 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สถานที่ : ต่างจังหวัด
  23 ก.พ. 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สถานที่ : ต่างจังหวัด
  21 ก.พ. 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 12.00 - 16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 701 สมาคมประกันชีวิตไทย
  17 ก.พ. 2561 สำนักงาน คปภ.
  16 ก.พ. 2561 สำนักงาน คปภ.
  12 ก.พ. 2561 บมจ.ทิพยประกันชีวิต
มกราคม
  27 ม.ค. 2561 บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
  26 ม.ค. 2561 บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
  25 ม.ค. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  24 ม.ค. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  23 ม.ค. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  18 ม.ค. 2561 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
เวลา : 16.00 - 20.00 น.
  16 ม.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  15 ม.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  12 ม.ค. 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : ทั้งวัน
  11 ม.ค. 2561 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : 16.00-22.00 น.
  06 ม.ค. 2561 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  04 ม.ค. 2561 บจ.เอไอเอ
เวลา : 10.00 - 14.00 น.
ธันวาคม
  26 ธ.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00 - 12.00 น.
  18 ธ.ค. 2560 บมจ.เอเชียประกันภัย
เวลา : 13.00-16.00 น.
  18 ธ.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 9.00 - 12.00 น.
  16 ธ.ค. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  15 ธ.ค. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ทั้งวัน
  14 ธ.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : ช่วงบ่าย
  13 ธ.ค. 2560 บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
เวลา : 18.00 น. เป็นต้นไป
  12 ธ.ค. 2560 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 13.00 - 16.00 น.
  08 ธ.ค. 2560 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย
เวลา : 13.30 - 16.00 น.
  03 ธ.ค. 2560 บมจ.ทิพยประกันภัย
  02 ธ.ค. 2560 บมจ.ทิพยประกันภัย
พฤศจิกายน
  29 พ.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 14.00 น.
  28 พ.ย. 2560 บจ.ศรีกรุงโบรคเกอร์
เวลา : 14.00 - 16.00 น.
  27 พ.ย. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
เวลา : 9.00-12.00 น.
  26 พ.ย. 2560 งานพี่เพื่อน้องและผองเพื่อน
เวลา : ทั้งวัน
  25 พ.ย. 2560 งานพี่เพื่อน้องและผองเพื่อน
เวลา : ทั้งวัน
  24 พ.ย. 2560 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : 16.00-22.00 น.
  22 พ.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  21 พ.ย. 2560 บ.นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์
เวลา : 10.00-15.00 น.
  21 พ.ย. 2560 บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : 17.00 - 22.00 น.
  18 พ.ย. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต (งานกีฬาสานสัมพันธ์ประกันชีวิต ครั้งที่ 3)
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  16 พ.ย. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ทั้งวัน
  14 พ.ย. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 17.00 น.เป็นต้นไป
  14 พ.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต
เวลา : 10.00-12.00 น.
  14 พ.ย. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
เวลา : 13.00-16.00 น.
  13 พ.ย. 2560 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
เวลา : 11.30 - 16.00 น.
  10 พ.ย. 2560 บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
เวลา : 9.00-17.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร คลอง 11 ลำลูกกา
  09 พ.ย. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ทั้งวัน
  07 พ.ย. 2560 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 13.00-18.30 น.
  06 พ.ย. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 9.00-12.00 น.
  02 พ.ย. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : 14.00 - 17.00 น.
  01 พ.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ตุลาคม
  20 ต.ค. 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 701 ชั้น 7
  10 ต.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : ช่วงเช้า
  07 ต.ค. 2560 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เวลา : ทั้งวัน
  04 ต.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
  02 ต.ค. 2560 บจ.เอไอเอ
เวลา : 12.00 - 16.00 น.
  02 ต.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00-11.00 น.
กันยายน
  30 ก.ย. 2560 บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เวลา : ทั้งวัน
  29 ก.ย. 2560 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 15.30 น. เป็นต้นไป
  27 ก.ย. 2560 บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  25 ก.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  22 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : งานสัปดาห์ประกันภัย
  20 ก.ย. 2560 บมจ.ธนชาตประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  20 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 9.00-11.00 น.
  19 ก.ย. 2560 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
เวลา : 14.00-17.00 น.
  15 ก.ย. 2560 บจ.เอไอเอ
เวลา : 14.00-16.00 น.
สถานที่ : เอไอเอ สำนักงานใหญ่
  15 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09-.00-12.00 น.
  14 ก.ย. 2560 บมจ.ธนชาตประกันภัย
เวลา : 13.00 น.เป็นต้นไป
  14 ก.ย. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงเช้า
  13 ก.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  12 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 13.30-15.00 น.
  12 ก.ย. 2560 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
เวลา : 9.00-12.00 น.
  11 ก.ย. 2560 บมจ.ทิพยประกันชีวิต
เวลา : 09.00-14.00 น.
  09 ก.ย. 2560 บมจ. ไทยประกันชีวิต
  05 ก.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  04 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 14.00 น.
  02 ก.ย. 2560 บจ.เอไอเอ
เวลา : 7.00-15.00 น.
สิงหาคม
  31 ส.ค. 2560 บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  29 ส.ค. 2560 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
เวลา : 14.00-16.00 น.
  28 ส.ค. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
  25 ส.ค. 2560 บมจ.ทิพยประกันชีวิต
เวลา : 09.00-13.00 น.
  25 ส.ค. 2560 บจ.เอไอเอ
เวลา : 15.00-16.30 น.
สถานที่ : เอไอเอ สำนักงานใหญ่
  24 ส.ค. 2560 สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
เวลา : 14.00-16.00 น.
  23 ส.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 9.00 - 12.00 น.
  21 ส.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สถานที่ : ต่างจังหวัด
  20 ส.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สถานที่ : ต่างจังหวัด
  19 ส.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สถานที่ : ต่างจังหวัด
  18 ส.ค. 2560 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เวลา : ช่วงเช้า
  17 ส.ค. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงเช้า
  17 ส.ค. 2560 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 15.00 น.
  15 ส.ค. 2560 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  08 ส.ค. 2560 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
  04 ส.ค. 2560 บมจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 10.00-13.30 น.
  03 ส.ค. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  02 ส.ค. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
กรกฏาคม
  31 ก.ค. 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 12.00 - 18.00 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล ถนนรัชดาภิเษก
  30 ก.ค. 2560 วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่18
สถานที่ : เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
  29 ก.ค. 2560 วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่18
เวลา : 10.00-13.30 น.
สถานที่ : เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต