กันยายน
  29 ก.ย. 2560 บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต
เวลา : 13.00 น.
  24 ก.ย. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  23 ก.ย. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  22 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : งานสัปดาห์ประกันภัย
  15 ก.ย. 2560 บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต
เวลา : 13.00 น.
  10 ก.ย. 2560 บมจ. ไทยประกันชีวิต
  09 ก.ย. 2560 บมจ. ไทยประกันชีวิต
  07 ก.ย. 2560 บมจ.ธนชาตประกันภัย
เวลา : 13.00 น.เป็นต้นไป
  03 ก.ย. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  02 ก.ย. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
สิงหาคม
  18 ส.ค. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
เวลา : 16.00 - 22.00 น.
  17 ส.ค. 2560 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
  09 ส.ค. 2560 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
เวลา : 14.00-16.00 น.
  08 ส.ค. 2560 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
  06 ส.ค. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  05 ส.ค. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  04 ส.ค. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  03 ส.ค. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
กรกฏาคม
  31 ก.ค. 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 12.00 - 18.00 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล ถนนรัชดาภิเษก
  30 ก.ค. 2560 วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่18
สถานที่ : เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
  29 ก.ค. 2560 วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่18
เวลา : 10.00-13.30 น.
สถานที่ : เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
  25 ก.ค. 2560 บริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ
สถานที่ : สภากาชาดไทย
  19 ก.ค. 2560 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่ายเป็นต้นไป
  19 ก.ค. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงเช้า
  18 ก.ค. 2560 บจ.เอไอเอ
เวลา : 9.30-13.00 น.
  16 ก.ค. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  15 ก.ค. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  14 ก.ค. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  12 ก.ค. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  11 ก.ค. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  05 ก.ค. 2560 บมจ.กรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  04 ก.ค. 2560 บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  03 ก.ค. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงเช้า
  02 ก.ค. 2560 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
มิถุนายน
  30 มิ.ย. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 16.00 น. เป็นต้นไป
  23 มิ.ย. 2560 สมาคมประกันชีวิต
เวลา : 12.00-22.00 น.
สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี
  22 มิ.ย. 2560 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
เวลา : 08.00 – 15.00 น.
  21 มิ.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 14.00-16.00 น.
  20 มิ.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
  16 มิ.ย. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
เวลา : 14.00 น.
  15 มิ.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  14 มิ.ย. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  12 มิ.ย. 2560 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  12 มิ.ย. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงเช้า
  10 มิ.ย. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  09 มิ.ย. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  08 มิ.ย. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  07 มิ.ย. 2560 บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
เวลา : 13.00 น. เป็นต้นไป
  05 มิ.ย. 2560 บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
เวลา : ช่วงเช้า
  05 มิ.ย. 2560 บมจ.วิริยะประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
พฤษภาคม
  24 พ.ค. 2560 บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  19 พ.ค. 2560 บมจ.แอกซ่าประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  04 พ.ค. 2560 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
เวลา : 13.30-16.00
เมษายน
  28 เม.ย. 2560 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี (ประกันภัย)
เวลา : ทั้งวัน
  25 เม.ย. 2560 บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา
  24 เม.ย. 2560 บ.นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
เวลา : 9.00-15.00 น.
  22 เม.ย. 2560 บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
  21 เม.ย. 2560 บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
  19 เม.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00 - 16.30 น.
สถานที่ : งาน CEO Insurance Forum 2017
  10 เม.ย. 2560 บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา
  03 เม.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ : งานรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
  01 เม.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
มีนาคม
  31 มี.ค. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  30 มี.ค. 2560 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
เวลา : 9.00 - 12.00 น.
  29 มี.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 18.00 น.เป็นต้นไป
  29 มี.ค. 2560 บมจ.ธนชาตประกันภัย
เวลา : ช่วงเช้า
  29 มี.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 13.30-15.30 น.
  28 มี.ค. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  27 มี.ค. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  26 มี.ค. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  25 มี.ค. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  23 มี.ค. 2560 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
เวลา : 13.00 - 16.00 น.
  23 มี.ค. 2560 บ.นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
เวลา : ช่วงเช้า
  22 มี.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 09.00 - 12.00 น.
  21 มี.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 9.00 - 13.00 น.
  20 มี.ค. 2560 กองทุนประกันชีวิต/วินาศภัย
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารชินวัตร
  18 มี.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
  17 มี.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
  14 มี.ค. 2560 บมจ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต
เวลา : 10.30-12.00 น.
สถานที่ : บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
  11 มี.ค. 2560 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
สถานที่ : ไปต่างประเทศ
  10 มี.ค. 2560 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
สถานที่ : ไปต่างประเทศ
  09 มี.ค. 2560 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
สถานที่ : ไปต่างประเทศ
  08 มี.ค. 2560 บมจ.ทิพยประกันภัย
เวลา : 13.00 น.เป็นต้นไป
  06 มี.ค. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : 10.00 - 13.00 น.
  06 มี.ค. 2560 บมจ. วิริยะประกันภัย
เวลา : 15.30 น.เป็นต้นไป
  04 มี.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  03 มี.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
กุมภาพันธ์
  28 ก.พ. 2560 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
เวลา : 09.30 - 12.30 น.
  25 ก.พ. 2560 เอไอเอ
เวลา : 17.00 – 22.00 น
  24 ก.พ. 2560 บมจ.วิริยะประกันภัย
  23 ก.พ. 2560 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : 9.30 - 12.00 น.
  22 ก.พ. 2560 บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
เวลา : 10.00-13.00 น.
  22 ก.พ. 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 13.00 - 16.00 น.
  18 ก.พ. 2560 บมจ.ทิพยประกันภัย
เวลา : ทั้งวัน
  15 ก.พ. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 12.00-14.00 น.
  15 ก.พ. 2560 บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : 9.00 - 11.30 น.
  14 ก.พ. 2560 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
เวลา : 10.00 - 14.30 น.
  14 ก.พ. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : 16.30-18.00 น.
  11 ก.พ. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : กรุงเทพ/ปริมณฑล
  10 ก.พ. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : กรุงเทพ/ปริมณฑล