มกราคม
  27 ม.ค. 2561 บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
  26 ม.ค. 2561 บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
ธันวาคม
  18 ธ.ค. 2560 บมจ.เอเชียประกันภัย
เวลา : 13.00-16.00 น.
  15 ธ.ค. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ทั้งวัน
  03 ธ.ค. 2560 บมจ.ทิพยประกันภัย
  02 ธ.ค. 2560 บมจ.ทิพยประกันภัย
พฤศจิกายน
  28 พ.ย. 2560 บจ.ศรีกรุงโบรคเกอร์
เวลา : 14.00 - 16.00 น.
  27 พ.ย. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
เวลา : 9.00-12.00 น.
  26 พ.ย. 2560 งานพี่เพื่อน้องและผองเพื่อน
เวลา : ทั้งวัน
  25 พ.ย. 2560 งานพี่เพื่อน้องและผองเพื่อน
เวลา : ทั้งวัน
  22 พ.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  21 พ.ย. 2560 บ.นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์
เวลา : 10.00-15.00 น.
  18 พ.ย. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต (งานกีฬาสานสัมพันธ์ประกันชีวิต ครั้งที่ 3)
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  16 พ.ย. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ทั้งวัน
  14 พ.ย. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 17.00 น.เป็นต้นไป
  14 พ.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต
เวลา : 10.00-12.00 น.
  13 พ.ย. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ทั้งวัน
  10 พ.ย. 2560 บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
เวลา : 9.00-17.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร คลอง 11 ลำลูกกา
  09 พ.ย. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ทั้งวัน
  08 พ.ย. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : ทั้งวัน
  07 พ.ย. 2560 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 13.00-18.30 น.
  02 พ.ย. 2560 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
เวลา : 9.00 - 13.00 น.
  02 พ.ย. 2560 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
เวลา : 14.00 - 17.00 น.
  01 พ.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ตุลาคม
  20 ต.ค. 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 701 ชั้น 7
  19 ต.ค. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
เวลา : 14.00 - 17.00 น.
  10 ต.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : ช่วงเช้า
  07 ต.ค. 2560 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เวลา : ทั้งวัน
  04 ต.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
  02 ต.ค. 2560 บจ.เอไอเอ
เวลา : 12.00 - 16.00 น.
  02 ต.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00-11.00 น.
กันยายน
  30 ก.ย. 2560 บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เวลา : ทั้งวัน
  29 ก.ย. 2560 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 15.30 น. เป็นต้นไป
  27 ก.ย. 2560 บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  25 ก.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  22 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : งานสัปดาห์ประกันภัย
  20 ก.ย. 2560 บมจ.ธนชาตประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  20 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 9.00-11.00 น.
  19 ก.ย. 2560 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
เวลา : 14.00-17.00 น.
  15 ก.ย. 2560 บจ.เอไอเอ
เวลา : 14.00-16.00 น.
สถานที่ : เอไอเอ สำนักงานใหญ่
  15 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09-.00-12.00 น.
  14 ก.ย. 2560 บมจ.ธนชาตประกันภัย
เวลา : 13.00 น.เป็นต้นไป
  14 ก.ย. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงเช้า
  13 ก.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  12 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 13.30-15.00 น.
  12 ก.ย. 2560 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
เวลา : 9.00-12.00 น.
  11 ก.ย. 2560 บมจ.ทิพยประกันชีวิต
เวลา : 09.00-14.00 น.
  09 ก.ย. 2560 บมจ. ไทยประกันชีวิต
  05 ก.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  04 ก.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 14.00 น.
  02 ก.ย. 2560 บจ.เอไอเอ
เวลา : 7.00-15.00 น.
สิงหาคม
  31 ส.ค. 2560 บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  29 ส.ค. 2560 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
เวลา : 14.00-16.00 น.
  28 ส.ค. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
  25 ส.ค. 2560 บมจ.ทิพยประกันชีวิต
เวลา : 09.00-13.00 น.
  25 ส.ค. 2560 บจ.เอไอเอ
เวลา : 15.00-16.30 น.
สถานที่ : เอไอเอ สำนักงานใหญ่
  24 ส.ค. 2560 สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
เวลา : 14.00-16.00 น.
  23 ส.ค. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 9.00 - 12.00 น.
  21 ส.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สถานที่ : ต่างจังหวัด
  20 ส.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สถานที่ : ต่างจังหวัด
  19 ส.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สถานที่ : ต่างจังหวัด
  18 ส.ค. 2560 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เวลา : ช่วงเช้า
  17 ส.ค. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงเช้า
  17 ส.ค. 2560 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 15.00 น.
  15 ส.ค. 2560 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  08 ส.ค. 2560 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
  04 ส.ค. 2560 บมจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 10.00-13.30 น.
  03 ส.ค. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  02 ส.ค. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
กรกฏาคม
  31 ก.ค. 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 12.00 - 18.00 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล ถนนรัชดาภิเษก
  30 ก.ค. 2560 วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่18
สถานที่ : เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
  29 ก.ค. 2560 วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่18
เวลา : 10.00-13.30 น.
สถานที่ : เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
  26 ก.ค. 2560 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
  25 ก.ค. 2560 บริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ
สถานที่ : สภากาชาดไทย
  24 ก.ค. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  21 ก.ค. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : ทั้งวัน
  19 ก.ค. 2560 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่ายเป็นต้นไป
  19 ก.ค. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงเช้า
  18 ก.ค. 2560 บจ.เอไอเอ
เวลา : 9.30-13.00 น.
  16 ก.ค. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  15 ก.ค. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
  12 ก.ค. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  11 ก.ค. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  05 ก.ค. 2560 บมจ.กรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  03 ก.ค. 2560 บมจ.ทิพยประกันภัย
เวลา : ช่วงเช้า
  02 ก.ค. 2560 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
มิถุนายน
  30 มิ.ย. 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 16.00 น. เป็นต้นไป
  23 มิ.ย. 2560 สมาคมประกันชีวิต
เวลา : 12.00-22.00 น.
สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี
  22 มิ.ย. 2560 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
เวลา : 08.00 – 15.00 น.
  21 มิ.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 14.00-16.00 น.
  20 มิ.ย. 2560 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
  16 มิ.ย. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
เวลา : 14.00 น.
  15 มิ.ย. 2560 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  14 มิ.ย. 2560 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  12 มิ.ย. 2560 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  12 มิ.ย. 2560 บมจ.ไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงเช้า
  10 มิ.ย. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  09 มิ.ย. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  08 มิ.ย. 2560 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  07 มิ.ย. 2560 บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
เวลา : 13.00 น. เป็นต้นไป