มกราคม
  19 ม.ค. 2563 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  18 ม.ค. 2563 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  17 ม.ค. 2563 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
พฤศจิกายน
  24 พ.ย. 2562 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  23 พ.ย. 2562 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  17 พ.ย. 2562 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  16 พ.ย. 2562 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  15 พ.ย. 2562 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
กรกฏาคม
  24 ก.ค. 2562 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
  18 ก.ค. 2562 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
  13 ก.ค. 2562 เปิดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
เวลา : 10.00 - 13.30 น.
สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตต์ จ.นนทบุรี
  03 ก.ค. 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 8.30 - 12.00 น.
สถานที่ : ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย
  02 ก.ค. 2562 สำนักงาน คปภ.
มิถุนายน
  26 มิ.ย. 2562 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
  21 มิ.ย. 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย งาน TNQA ประจำปี 2562
เวลา : 16.00 - 21.00 น.
  20 มิ.ย. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  06 มิ.ย. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  05 มิ.ย. 2562 บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย
เวลา : 09.00-13.00 น.
  04 มิ.ย. 2562 บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย
เวลา : 9.00 - 13.00 น.
พฤษภาคม
  30 พ.ค. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  16 พ.ค. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  10 พ.ค. 2562 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  09 พ.ค. 2562 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  08 พ.ค. 2562 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เมษายน
  30 เม.ย. 2562 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  28 เม.ย. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
สถานที่ : ต่างจังหวัด
  26 เม.ย. 2562 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  23 เม.ย. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  09 เม.ย. 2562 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  04 เม.ย. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  03 เม.ย. 2562 สำนักงาน คปภ.
เวลา : ทั้งวัน
  02 เม.ย. 2562 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00-12.00 น.
  02 เม.ย. 2562 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
เวลา : ช่วงบ่าย
  01 เม.ย. 2562 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00-12.00 น.
มีนาคม
  31 มี.ค. 2562 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  30 มี.ค. 2562 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  29 มี.ค. 2562 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 08.30-13.00 น.
  28 มี.ค. 2562 บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
เวลา : ทั้งวัน
  27 มี.ค. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  26 มี.ค. 2562 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  26 มี.ค. 2562 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 09.00-13.00 น.
  25 มี.ค. 2562 บมจ.นำสินประกันภัย
  22 มี.ค. 2562 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 15.30 น.เป็นต้นไป
  21 มี.ค. 2562 บจ.เอไอเอ
เวลา : 14.00-19.00 น.
  21 มี.ค. 2562 บมจ.ทิพยประกันภัย
เวลา : 09.00-11.00 น.
  20 มี.ค. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
  19 มี.ค. 2562 สำนักงาน คปภ.
  18 มี.ค. 2562 สำนักงาน คปภ.
  17 มี.ค. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  16 มี.ค. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  15 มี.ค. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  14 มี.ค. 2562 บมจ.ธนชาตประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  12 มี.ค. 2562 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 13.30 - 16.00 น.
  11 มี.ค. 2562 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  09 มี.ค. 2562 บมจ.ไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  08 มี.ค. 2562 บมจ.ทิพยประกันชีวิต
  07 มี.ค. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : ช่วงบ่าย
  07 มี.ค. 2562 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 09.00-12.00 น.
  05 มี.ค. 2562 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 17.00 น.เป็นต้นไป
  01 มี.ค. 2562 บมจ.วิริยะประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  01 มี.ค. 2562 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
เวลา : 08.00-12.00 น.
กุมภาพันธ์
  28 ก.พ. 2562 อลิอันซ์ อยุธยา
เวลา : 13.00 น – 16.00 น
  27 ก.พ. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ช่วงบ่าย
  26 ก.พ. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
  25 ก.พ. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
  21 ก.พ. 2562 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : 10.00-13.30 น.
  20 ก.พ. 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 12.00 - 16.30 น.
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย
  14 ก.พ. 2562 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 10.00 -12.00 น.
  13 ก.พ. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
เวลา : ทั้งวัน
  12 ก.พ. 2562 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
เวลา : 18.00-22.00 น.
  12 ก.พ. 2562 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เวลา : 13.00 - 16.30 น.
  08 ก.พ. 2562 บจ.เอไอเอ
  07 ก.พ. 2562 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
เวลา : ช่วงบ่าย
  03 ก.พ. 2562 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : เช้าภึงเที่ยง
มกราคม
  28 ม.ค. 2562 บมจ.ทิพยประกันภัย
เวลา : ช่วงบ่าย
  27 ม.ค. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
  26 ม.ค. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
  25 ม.ค. 2562 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
  22 ม.ค. 2562 บจ.เอไอเอ
  21 ม.ค. 2562 บจ.เอไอเอ
  17 ม.ค. 2562 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
เวลา : 17.00-20.00 น.
  14 ม.ค. 2562 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 09.00-12.00 น.
  12 ม.ค. 2562 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
เวลา : บ่าย 2 โมง ถึง 4 ทุ่ม
  11 ม.ค. 2562 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : ทั้งวัน
  10 ม.ค. 2562 บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
เวลา : ทั้งวัน
  09 ม.ค. 2562 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  08 ม.ค. 2562 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ธันวาคม
  26 ธ.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 13.30-15.00 น.
  25 ธ.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  24 ธ.ค. 2561 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
เวลา : ช่วงเช้า
  20 ธ.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 10.00-12.00 น.
  19 ธ.ค. 2561 บมจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  15 ธ.ค. 2561 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
  14 ธ.ค. 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา : 17.00 - 21.00 น.
สถานที่ : จัด Thank Press
  13 ธ.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
เวลา : ช่วงบ่าย
  13 ธ.ค. 2561 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เวลา : ช่วงเช้า
  12 ธ.ค. 2561 สำนักงาน คปภ.
เวลา : 12.30 - 14.00 น.
  11 ธ.ค. 2561 บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  07 ธ.ค. 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย
  06 ธ.ค. 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เวลา : 09.00-11.00 น.