ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Unit Linked > ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรม Unit-Linked Life Policy 27/4/61 (นายหน้าประกันชีวิต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Unit-Linked Life Policy

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.15น.

ห้องอบรม 701 สมาคมประกันชีวิตไทย

นายหน้าประกันชีวิต

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต    
56 นาย ธนบดี ธรรมอินทร์ 5803010345   นายหน้า
57 นางสาว ประพินญา เทียบเพชร 6003014609   นายหน้า
58 นางสาว ปัทมา อู่ทรัพย์ 5603012354   นายหน้า
59 นางสาว พัชรินทร์ แดงเผือก 5603004296   นายหน้า
60 นาง อำภา จันทร์เพ็ญ 5303011796   นายหน้า

-กรุณาแต่งกายสุภาพในการเข้าอบรม หากเข้าห้องอบรมเกิน 30 นาที (เริ่มอบรม 09.00น.) จะหมดสิทธิ์อบรมทันที

-เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำนวนจำกัด กรุณาหลีกเลี่ยงการนำรถส่วนตัวมา แนะนำให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

กลับ25 เม.ย. 2561