ตารางอบรมหลักสูตรใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และ หลักสูตร Unit-Linked Life Policy > หลักสูตรการอบรมขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ พร้อมสอบ วันธรรมดาและวันเสาร์
ตารางอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ พร้อมสอบ (วันธรรมดาและวันเสาร์)
เดือน วันธรรมดา วันเสาร์
วันอบรมพร้อมสอบ วันปิดรับสมัคร วันอบรมพร้อมสอบ วันปิดรับสมัคร

กรกฎาคม

26 กรกฎาคม 61

23-ก.ค.-61

14 กรกฎาคม 61

9-ก.ค.-61

สิงหาคม 23 สิงหาคม 61 20-ส.ค.-61

4 สิงหาคม 61

25 สิงหาคม 61

1-ส.ค.-61

20-ส.ค.-61

กันยายน 20 กันยายน 61 17-ก.ย.-61

8 กันยายน 61

22 กันยายน 61

3-ก.ย.-61

17-ก.ย.-61

ตุลาคม 25 ตุลาคม 61 19-ต.ค.-61

6 ตุลาคม 61

20 ตุลาคม 61

1-ต.ค.-61

15-ต.ค.-61

พฤศจิกายน 22 พฤศจิกายน 61 19-พ.ย.-61

10 พฤศจิกายน 61

24 พฤศจิกายน 61

5-พ.ย.-61

19-พ.ย.-61

ธันวาคม 20 ธันวาคม 61 17-ธ.ค.-61

15 ธันวาคม 61

22 ธันวาคม 61

11-ธ.ค.-61

17-ธ.ค.-61

         

 

1. 03 UPDATE 10-9-61 ใบสมัครหลักสูตรอบรมพร้อมสอบ ปี2561.pdf
กลับ12 ม.ค. 2561