ตารางอบรมหลักสูตรใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และ หลักสูตร Unit-Linked Life Policy ปี 2561 > หลักสูตรการอบรมขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ พร้อมสอบ วันธรรมดาและวันเสาร์
ตารางอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ พร้อมสอบ (วันธรรมดาและวันเสาร์)
เดือน วันธรรมดา วันเสาร์
วันอบรมพร้อมสอบ วันปิดรับสมัคร วันอบรมพร้อมสอบ วันปิดรับสมัคร
มีนาคม 22 มีนาคม 61 19-มี.ค.-61 24 มีนาคม 61 19-มี.ค.-61
เมษายน 26 เมษายน 61 23-เม.ย.-61 21 เมษายน 61 16-เม.ย.-61
พฤษภาคม 24 พฤษภาคม 61 21-พ.ค.-61 19 พฤษภาคม 61 14-พ.ค.-61
มิถุนายน 21 มิถุนายน 61 18-มิ.ย.-61 23 มิถุนายน 61 18-มิ.ย.-61
กรกฎาคม 26 กรกฎาคม 61 23-ก.ค.-61 14 กรกฎาคม 61 9-ก.ค.-61
สิงหาคม 23 สิงหาคม 61 20-ส.ค.-61 25 สิงหาคม 61 20-ส.ค.-61
กันยายน 20 กันยายน 61 17-ก.ย.-61 22 กันยายน 61 17-ก.ย.-61
ตุลาคม 25 ตุลาคม 61 19-ต.ค.-61 20 ตุลาคม 61 15-ต.ค.-61
พฤศจิกายน 22 พฤศจิกายน 61 19-พ.ย.-61 24 พฤศจิกายน 61 19-พ.ย.-61
ธันวาคม 20 ธันวาคม 61 17-ธ.ค.-61 22 ธันวาคม 61 17-ธ.ค.-61

 

กลับ12 ม.ค. 2561