ตารางสอบใบอนุญาต > การสมัครสอบความรู้ฯ ประจำปี 2560
  กำหนดการรับสมัคร - วันสอบ - สถานที่สอบ
  สำหรับสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน ประกันชีวิตในส่วนภูมิภาค รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

แก้ไขล่าสุด 07 กันยายน 2560
1. ขั้นตอนการสมัครสอบที่สมาคมประกันชีวิตไทย.doc
2. สถานที่สอบในส่วนภูมิภาค_2561.pdf
3. กำหนดการสอบส่วนภูมิภาค ปี 2560 รวมทุกจังหวัด.pdf
4. กำหนดการสอบในส่วนภูมิภาคปี 2560 เพิ่มเติม 7 จังหวัด.pdf
กลับ26 ส.ค. 2559