สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Corporate Governance Code for the Life Insurance Industry)”

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Corporate Governance Code for the Life Insurance Industry)”     & ...

05 มีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดเสวนาวิชาการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิต

          สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการกฎหมาย จัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผลกระทบต่อภาคธุรกิจประกันชีวิต& ...

19 ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การผ่าตัดมะเร็งในช่องท้องด้วยวิธีส่องกล้อง”

        สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะแพทย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การผ่าตัดมะเร็งในช่องท้องด้วยวิธีส่องกล้อง (Laparoscopic surgery for intraabdomina ...

14 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม
สมาคมประกันชีวิตไทย จัดบรรยายพิเศษ “Is CIN3 equal to CIS?”

          สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย จัดบรรยายพิเศษ “Is CIN3 equal to CIS?”ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณ ...

22 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 40  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10