สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมงานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมงานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

     นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการทั่วประเทศ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางธุรกิจประกันภัย รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินให้เป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562

กลับ11 มีนาคม 2562