สมาคมประกันชีวิตไทย แสดงความยินดีกับบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับ รางวัลในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561

สมาคมประกันชีวิตไทย แสดงความยินดีกับบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับ

รางวัลในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561

 

          สมาคมประกันชีวิตไทย ขอแสดงความยินดีกับบริษัทประกันชีวิต ที่ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นและบริษัทที่ได้รับรางวัลพัฒนาดีเด่น รวมทั้งรางวัลการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น จากงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2561 (Prime Minister’s Insurance Awards) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 7  กันยายน 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

          บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560  อันดับ 1

                    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)

 

          บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560 อันดับ 2

                    บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

          บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560  อันดับ 3

                    บริษัท เอไอเอ จำกัด

 

          บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560

                    บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

          บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560

                    บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

          บริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2560

                    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

กลับ10 กันยายน 2561