ส.ชีวิต ร่วมมือ คปภ.รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมมือ คปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

 

รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

 

         

 

          นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าวและเข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561” โดยความร่วมมือของอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สภาธุรกิจประกันภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อม รณรงค์ให้ประชาชนมีหลักประกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) , กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ (ประกันภัย 100) และ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส (ประกันภัย 222) ณ บริเวณโถงชั้น Gและลานอเนกประสงค์ สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

กลับ10 เมษายน 2561