สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

          นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจัดโดย สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยนำกระปุกออมสินมอบให้แก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการมัธยัสถ์ อดออม ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

กลับ12 มกราคม 2561