สมาคมร่วมงานแถลงข่าวโครงการ คปภ. เพื่อประชาชน

        นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆของประเทศ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย อีกทั้งสามารถใช้การประกันภัยเป็นครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้ตนเอง รวมถึงครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ณ ศาลาสายลมจอย ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

กลับ04 ตุลาคม 2560