สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Kick off Meeting)
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (IT Audit Kick off Meeting)
 
          สมาคมประกันชีวิตไทย โดยนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทประกันชีวิตเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Kick off Meeting)  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อยกระดับการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม 205-206  สำนักงาน คปภ. เมื่อ  11 สิงหาคม 2560
กลับ11 สิงหาคม 2560