สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมส่งเสริมวินัยการออม

         

 

          นางสาววลี อุ่นประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมประกันชีวิตไทย มอบกระปุกออมสินเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมปลูกฝังวินัยการวางแผนทางการเงินให้กับเยาวชนโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) โดยมีนางสาวสุจรินทร์ วรรณมาศ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

กลับ11 มกราคม 2562