รู้เท่าทัน…..ป้องกันความเสี่ยง การเงินยุคดิจิทัล สำหรับ SMEs
เชิญร่วมงานสัมมนาภายใต้แนวคิด : บริหารความเสี่ยง เรื่องใกล้ตัว...สู่ความสำเร็จธุรกิจ!! หัวข้อ “รู้เท่าทัน…..ป้องกันความเสี่ยง การเงินยุคดิจิทัล สำหรับ SMEs” 

จัดโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (โดยมีคุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์ เป็นประธานคณะกรรมการ)
ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ Activity Hall ชั้น1 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ท่านที่สนใจ สามารถสำรองที่นั่ง ฟรี!!  ได้ที่ https://goo.gl/forms/Qu7EpRiX0gWok4La2
 
 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณชาลินี  ฝ่ายโครงสร้างเศรษฐกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 3970

 

 

 

 

 

 

 

1. กำหนดการสัมมนาฯ.pdf
กลับ09 สิงหาคม 2561