สมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay Visa)

 

 

     

 

 

             สมาคมประกันชีวิตไทย โดยนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมฯ (ที่ 1 จากขวา) ร่วมการประชุมเพื่อจัดทำลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay Visa) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

1. 51 ภาพข่าว สมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน.docx
กลับ25 พฤษภาคม 2560