จับกระแสการเตรียมคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาเซียน

  สกว.จับกระแสการสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาเซียน ชี้เด็กไทยยังตกหล่น ย้ำการศึกษาบนสามเสาหลัก สำนึกและความเป็นพลเมืองอาเซียน ทักษะสำคัญและภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่ เคารพในศักดิ์ศรีและวัฒนธรรมเป็น ...

14 สิงหาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม
AEC โอกาสหรือวิกฤติ ประกันชีวิตไทย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นการรวมตัวของอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วยอาเซียนเดิม คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และ อาเซียนใหม่ (CLMV) คื ...

06 สิงหาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม
ไทยเตรียมรับมือ เปิดเสรีภาคการเงินภายใต้ AEC เต็มรูปแบบในปี 2563

ที่มา : ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเสรีในอนาคต นอกจากการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนแล้ว ...

03 มิถุนายน 2555

อ่านเพิ่มเติม