แบบตอบรับเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ (ศ. 4 พ.ย.2559)
เรียน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์บริษัทสมาชิก
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบตอบรับเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ (ศ. 4 พ.ย.2559)
                   2) ข้อควรปฏิบัติในการออกบูธ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
       ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญบริษัทประกันชีวิตร่วมออกบูธเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม
 
       สมาคมประกันชีวิตไทย จึงขอเรียนเชิญบริษัทท่านเข้าร่วมงานออกบูธประชาสัมพันธ์ (สามารถขายผลิตภัณฑ์) ในงานดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย) ไปยังคุณพิมพ์นิภา  สุวรรณไตรย์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ที่ E-mail : pr@tlaa.org โทรสาร 0 2679 8082 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 หากอนุกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยโปรดสอบถามที่โทรศัพท์ 0 2679 8080 ต่อ 562-563 
 
          * สมาคมฯ จะรับแบบตอบรับเข้าร่วมออกบูธเท่านั้น โดยไม่รับจองทางโทรศัพท์ค่ะ *
 
     * การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ประจำบูธ ธปท.ขอย้ำผู้ที่เข้ามาภายใน ธปท.เรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ทุกท่านโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำบูธควรแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อย โดยขอให้ใส่ชุดสีดำ สูท เสื้อ กระโปรง กางเกงสีดำล้วนเท่านั้น
 
       ** ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้เข้าพื้นที่จัดบูธได้ในเช้าวันที่ 4 พ.ย. 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป และสมาคมขอย้ำเตือน เรื่องเจ้าหน้าที่ประจำบูธ เจ้าหน้าที่ที่จะมา SET UP บูธ และทะเบียนรถ จะต้องเป็นรายชื่อและทะเบียนรถที่แจ้งไปยังสมาคมฯ เท่านั้น และสำหรับบริษัทใดที่แจ้งมีทีมงานในการ SET UP บูธ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้เข้ามาประจำบูธแทนด้วย**
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาการเข้าร่วมออกบูธในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
 
ปล. ขอเน้นย้ำเรื่องกายแต่งกายเป็นพิเศษ
1. ข้อควรปฏิบัติในการออกบูธ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย.pdf
2. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน ธปท (4 ต.ค. 2559).doc
กลับ04 พฤศจิกายน 2559