สมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Product Filing)”

วันที่ : 09 สิงหาคม 2560
เวลา : -
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย


         สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการให้กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรุ่นใหม่  ...

อ่านเพิ่มเติม
นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับมอบทุนและรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2558
เวลา : 11.00 น.
สถานที่ : โรงแรม สวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค
อ่านเพิ่มเติม
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและรับประกันภัยอย่างไร จึงจะช่วยลดปัญหาในการจ่ายค่าสินไหม

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2557
เวลา : 9.00-16.00น.
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย


เนื่องจากบทบาทและหน้าที่ของผู้พิจารณาในปัจจุบัน มิได้มีจำกัดเพียงการพิจารณารับประกันภัยเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ที่ต้องทำงานร่วมกับส่วนงานอื่น เช่น  ...

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 5  1 2