การอบรมการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับบริษัทประกันชีวิต

วันที่ : 02 กันยายน 2014
เวลา : -
สถานที่ : -


สำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย จัดการอบรมการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับบริษัทประกันชีวิต (Life insuranc ...

อ่านเพิ่มเติม
สัมมนาเรื่อง Operational risk , Liquidity risk and Group risk under Solvency 2 (RBC Singapore)

วันที่ : 21 เมษายน 2557
เวลา : 13.30 - 16.30
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 7


  สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จัดสัมมนาเรื่อง Operational risk , Liquidity risk and Group risk under Solvency 2 (RBC  ...

อ่านเพิ่มเติม