บรรยายวิชาการ เรื่อง สรุปสาระสาคัญของ พรบ.ประกันวินาศภัย/ชีวิต พ.ศ.2535

วันที่ : 08 มิถุนายน 2559
เวลา : 14.30 น
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย


            คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง สรุปสา ...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการจัดบรรยายวิชาการ เรื่อง ภาษีมรดก

วันที่ : 21 เมษายน 2559
เวลา : 14.30 น
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 7 (701) สมาคมประกันชีวิตไทย


          เมื่อวัน วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมประกันชีวิตไทย  โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชี ...

อ่านเพิ่มเติม
สัมมนา เรื่องการบริหารความเสี่ยงภัย

วันที่ : 21 ธันวาคม 2558
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย
อ่านเพิ่มเติม
บรรยายวิชาการ เรื่องการวางแผนภาษี

วันที่ : 02 ธันวาคม 2558
เวลา : 14.30 -16.30 น.
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย


 โครงการจัดบรรยายวิชาการ เรื่อง การวางแผนภาษี              วิทยากรเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเป็นผู้ถ่ายทอดคว ...

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 10  1 2 3