สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยกลุ่ม

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : -
สถานที่ : ดิโอเชียน


      สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม จัดโครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยกลุ่ม พร้อมแลกเปลี่ ...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับการประกันภัยกลุ่ม เรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพจากนวัตกรรมยุค 4.0

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : -
สถานที่ : ดิ โอเชียน เขาใหญ่


สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการประกันภัยกลุ่ม จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับการประกันภัยกลุ่ม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร แพ ...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยกลุ่ม

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2558
เวลา : -
สถานที่ : ศูนย์อบรมไทยสมุทร เขาใหญ่


โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยกลุ่ม  เรื่อง ภาคธุรกิจประกันชีวิตในยุค AEC ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558  ...

อ่านเพิ่มเติม
ความรู้เรื่องโรคกับการประกันสุขภาพกลุ่ม ครั้งที่ 3

วันที่ : 18 ตุลาคม 2556
เวลา : -
สถานที่ : -


  สมาคมประกันชีวิตไทย โดย คณะอนุกรรมกาารประกันภัยกุล่ม จัด การบรรยายวิชาการเพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ กี่ยวกับการประกันภัยกลุ่ม เรื่อง ความรู้เรื่ ...

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 6  1 2