สมาคมประกันชีวิตไทยจัดบรรยายวิชาการให้กับบุคลากรด้านพิจารณารับประกันภัย

วันที่ : 21 มิถุนายน 2561
เวลา : -
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย


สมาคมประกันชีวิตไทย จัดบรรยายวิชาการให้กับบุคลากรด้านพิจารณารับประกันภัย             สมาคมประกันชีวิตไทย โดยค ...

อ่านเพิ่มเติม
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดบรรยายพิเศษเรื่อง

วันที่ : 22 มีนาคม 2561
เวลา : -
สถานที่ : อาคาร G Tower


สมาคมประกันชีวิตไทยจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Robotic process automation”       สมาคมประกันชีวิตไทย โดย นายบัณฑิต เจียมอน ...

อ่านเพิ่มเติม
สมาคมประกันชีวิตไทยจัดบรรยายพิเศษ “Unit Linked and Universal Life กับบทบาทงานพิจารณารับประกันภัย”

วันที่ : 27 มิถุนายน 2560
เวลา : -
สถานที่ : -


           สมาคมประกันชีวิตไทย โดย นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ อุปนายกฝ่ายบริหารและกรรมการประจำคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกั ...

อ่านเพิ่มเติม
บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ FATCA และผลกระทบกับธุรกิจประกันชีวิต

วันที่ : 08 มีนาคม 2560
เวลา : -
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย


สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย จัดบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ FATCA และผลกระทบกับธุรกิจประกันชีวิต โดยได้รับเกียรติจากว ...

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 13  1 2 3 4