โครงการอบรมคู่มือบัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจประกันชีวิต

วันที่ : 12 ตุลาคม 2017
เวลา : -
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย


     สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส จำกัด (บริษัท PwC)  จัดโครงการอบรมคู่ม ...

อ่านเพิ่มเติม
IFRS9 & IFRS 17 Training and Workshop

วันที่ : 25 กันยายน 2560
เวลา : 25-27 ก.ย. 60
สถานที่ : สภาบัญชี


หลักการและเหตุผล :      ด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ...

อ่านเพิ่มเติม
บรรยายพิเศษเรื่อง Health Productivity Management

วันที่ : 29 กันยายน 2560
เวลา : -
สถานที่ : โรงแรม Evergreen Laurel


คณะแพทย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Health Productivity Management วิทยากรโดย นพ.ธรธเนศ อายานะ ที่ปรึกษาคณะแพทย์ฯ วันที่ 21 ก.ย. 2560 ณ โรงแรม Ever ...

อ่านเพิ่มเติม
สมาคมประกันชีวิตไทย จัดโครงการการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กฎหมายกับแนวทางปฏิบัติในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต

วันที่ : 19 กันยายน 2560
เวลา : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 7 (701) สมาคมประกันชีวิตไทย


        สมาคมประกันชีวิตไทย ได้รับเกียรติจาก จ.ส.อ.ชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับแ ...

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 220  « หน้าแรก 1 2 3 4 ... 5 55 ต่อไป »