สมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Product Filing)”

วันที่ : 09 สิงหาคม 2560
เวลา : -
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย


         สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการให้กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรุ่นใหม่  ...

อ่านเพิ่มเติม
สมาคมประกันชีวิตไทยมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ : 07 สิงหาคม 2560
เวลา : -
สถานที่ : -


         สมาคมประกันชีวิตไทยส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีคุณภาพการศึกษาด้านการประกันภัยที่เป็นเลิศ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต ...

อ่านเพิ่มเติม
สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ : 03 สิงหาคม 2560
เวลา : -
สถานที่ : -


       นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เข้าพบ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล  นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบ ...

อ่านเพิ่มเติม
สมาคมประกันชีวิตไทยมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560
เวลา : -
สถานที่ : -


         สมาคมประกันชีวิตไทยส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีคุณภาพการศึกษาด้านการประกันภัยที่เป็นเลิศ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต ...

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 213  « หน้าแรก 1 2 3 4 ... 5 54 ต่อไป »