สมาคมประกันชีวิตไทย จัดบรรยายพิเศษ “Fatty Liver”
สมาคมประกันชีวิตไทยโดยคณะแพทย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Fatty Liverซึ่งได้รับเกียรติจาก พญ.วาสนา  ลือประสิทธิ์สกุล อดีตแพทย์ที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับคณะแพทย์ที่ปรึกษา และบุคลากรของบริษัทประกันชีวิต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภาวะการสะสมของไขมันในเซลล์ตับ เนื่องจากปริมาณน้ำตาลส่วนเกินในร่างกายมากเกินความต้องการ ณ โรงแรม Le Meridien กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1. 45 สมาคมประกันชีวิตไทย จัดบรรยายพิเศษ “Fatty Liver”.docx
กลับวันที่ : 14 ก.พ. 2562   เวลา : -   สถานที่ : Le Meridien