คณะแพทย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Cure of Hepatitis C & Care of Hepatitis B
คณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Cure of Hepatitis C & Care of Hepatitis B  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Le Meridien  ถ.สุรวงศ์
กลับวันที่ : 18 ก.ย. 2561   เวลา : -   สถานที่ : โรงแรม Le Meridien