คณะแพทย์ที่ปรึกษาจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ กรณีศึกษาเรือล่มที่ภูเก็ต
     คณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้านนิติเวช กรณีศึกษาเรือล่มที่ภูเก็ต โดย พ.ต.อ.นพ.พัฒนา กิจไกรลาศ กรรมการแพทย์ที่ปรึกษา บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Le Meridien ถ.สุรวงศ์
กลับวันที่ : 22 ส.ค. 2561   เวลา : -   สถานที่ : โรงแรม Le Meridien