คณะแพทย์ที่ปรึกษา กับโครงการงดบุหรี่
คณะแพทย์ที่ปรึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา กรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว.) ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัช เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้จัดการสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 มานำเสนอโครงการงดบุหรี่ ให้กับธุรกิจประกันชีวิตได้รับทราบข้อมูล ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Le Meridien
กลับวันที่ : 14 มิ.ย. 2561   เวลา : -   สถานที่ : โรงแรม Le Meridien