คณะแพทย์ที่ปรึกษา เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ที่ปรึกษาคณะแพทย์ฯ
          คณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย นำโดย นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา  พญ.สุรีรัตน์ อัศวสุวรรณา และ นพ.มาร์ค สุนทรเกศ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (อดีตนายกแพทยสภา) ที่ปรึกษาคณะแพทย์ฯ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 ณ สนง.แพทยสภา ชั้น 7 อาคารปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กลับวันที่ : 23 ม.ค. 2561   เวลา : -   สถานที่ : อาคารปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข