คณะแพทย์ที่ปรึกษา เข้าเยี่ยม รพ.ไทยนครินทร์
          คณะแพทย์ที่ปรึกษา นำโดย นพ.ประมุกข์  ทรงจักรแก้ว ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา เข้าเยี่ยม รพ.ไทยนครินทร์ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้บริหาร แพทย์ผู้ตรวจรักษา ฝ่าย UR Nurse  และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
กลับวันที่ : 21 ธ.ค. 2560   เวลา : -   สถานที่ : รพ.ไทยนครินทร์